BAO LOGO OK 2 e1391622790962
aytobilbao

Bilbao con el turismo MICE

Bilbao acoge año tras año, y cada vez con más fuerza, reuniones y eventos enmarcados en el sector MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Events), aumentando un 34% el número de congresos y convenciones de ámbito internacional.

Por ello, y dentro de este ámbito, el Ayuntamiento de Bilbao cuenta con un departamento, Bilbao Convention Bureau (BiCB), con la infraestructura necesaria para promover la celebración de congresos y convenciones que reúne a empresas, agencias y entidades de la ciudad. Debido a su alto impacto económico y capacidad para promover la imagen de Bilbao, la industria de reuniones es un marco estratégico para Bilbao. Un marco muy positivo que cerraba 2015, además, con un total de 1.022 reuniones enmarcadas en el sector turismo de negocios. Así, la capital vizcaína es una de las principales sedes estatales en cuanto a la organización de congresos, convenciones y reuniones. Siendo, además, muchos de ellos de carácter internacional. Bilbao tiene una movilidad interna, moderna y sostenible y cuenta con infraestructuras reconocidas para garantizar la excelencia en esta área y con un departamento con grandes capacidades para informar y asesorar en la organización de congresos, convenciones y viajes de incentivo, así como en el soporte técnico para la presentación de candidaturas de la ciudad. BiCB apuesta por la promoción de Bilbao como destino MICE y garantiza la presencia de la ciudad en numerosas jornadas nacionales e internacionales.

 

Bilbao: cuarta mejor urbe europea para la inversión.

Financial Times reconoce a la capital vizcaína como la cuarta mejor ciudad para la inversión. El potencial que tiene Bilbao lo avala como destino atractivo para la inversión extranjera directa y demuestra su compromiso con el impulso y desarrollo de políticas que lo faciliten y lo favorezcan. Así, el concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, Xabier Ochandiano recogía el premio que posicionaba la ciudad dentro del top 10 de las ciudades europeas más destacadas y demostraba la gran oportunidad que esto supone para generar nuevas oportunidades de negocio y crear empleo en la ciudad.

 

 

Bilbo MICE turismoarekin bat

Bilbok MICE (Meetings, Incentives, Conferences anda Events) sektorean oinarritutako hainbat ekitaldi eta batzar hartzen ditu urtero, 34% handituz nazioarteko kongresu eta konbentzio kopurua.

Horregaitik, eta eremu honen barnean, Bilboko Udalak departamentu berezi bat du, Bilbao Convention Bureau (BiCB) izenekoa. Departamentu honek konbentzioak eta kongresuak egiteko eta bultzatzeko beharrezko azpiegitura du eta enpresak, entitateak eta agentziak biltzeko ahalmena du. Bileren industria alor estrategikoa da hirian, eragin ekonomiko handia erakartzeko nahiz hiriaren irudia sustatzeko. Bidaiak, hitzaldiak, bilerak eta saioak egiteko gaitasuna duen lekua dugu Bilbo. Halaxe, 2015. urtea balantze positiboarekin bukatu zan, negozio turismoaren sektorean 1.022 bilera egin baitziren. Horrela, Bizkaiko hiriburua Estatuko egoitza nagusietako bat bihurtu da kongresuetako, konbentzioetako eta bileretako antolaketari dagokionez. Gainera, izanez, haietako asko nazioartekoak dira. Bilbok kanpo konektibitate ona du, barneko mugikortasun modernoa eta iraunkorra eta bikaintasuna bermatzen du area honetan. Departamentu honek kongresuak, konbentzioak eta pizgarri-bidaiak antolatzeko informazioa eta aholkularitza ematen du, baita laguntza teknikoa ere hiriaren kandidaturak aurkezteko. BiCB-ek apustu egiten du Bilbo MICE destinoa bezala sustatzeko eta hiriaren presentzia bermatzen du nazio eta nazioarteko jardunaldi ugarietan.

 

Bilbo: inbertsiorako Europako laugarren hiririk onena

Financial Times egunkariak hiriburu bizkaitarra izendatu du inbertsiorako laugarren hiririk onena bezala. Bilbok duen potentziala atzerriko inbertsio zuzenarentzako destino egokia dela baieztatzen du. Era berean, egoera hau erraztu eta mesedetzen dituzten politiken aldeko garapena eta konpromezua bermatzen du. Xabier Ochandianok, Bilboko Udaleko Garapen Ekonomikoa, Merkataritza eta Enplegu Saileko zinegotziak, Bilbo Europako “Top 10”-ean kokatu duen saria jaso zuen eta honek ekarriko dituen negozio aukera berriak eta enplegua sortzeko ahalmena frogatu zuen.

Scroll al inicio